100 PERINTAH ALLAH PADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM QURAN UNTUK SMAMSA

100 PERINTAH ALLAH PADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM QURAN untuk pendidikan karakter di SMA Muhammadiyah 1 Malang

1. Jangan berkata kasar.
(QS 3 – Ali Imran : 159)
2. Tahanlah marah.
(QS 3 – Ali Imran : 134)
3. Berbaiklah kepada orang lain.
(QS 4 – An Nisaa’ : 36)
4. Jangan sombong dan congkak.
(QS 7 – Al A’raaf : 13)
5. Maafkanlah kesalahan orang lain.
(QS 7 – Al A’raaf : 199)
6. Berbicaralah dengan nada halus dan bersopan.
(QS 20 – Thaahaa : 44)
7. Rendahkanlah suaramu.
(QS 31 – Luqman : 19)
8. Jangan mengejek orang lain.
(QS 49 – Al Hujuraat : 11)
9. Berbaktilah pada orang tua (ibu bapak).
(QS 17 – Al Israa’ : 23)
10. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua ( ibu bapak).
(QS 17 – Al Israa’ : 23)
11. Jangan memasuki kamar pribadi ibu bapak tanpa izin.
(QS 24 – An Nuur : 58)
12. Catatlah hutang-hutangmu.
(QS 2 – Al Baqarah : 282)
13. Jangan mengikuti orang secara membabi buta.
(QS 2 – Al Baqarah : 170)
14. Berikanlah lanjutan waktu bila orang yang berhutang kepadamu dalam kesempitan.
(QS 2 – Al Baqarah : 280)
15. Jangan makan riba’/membungakan uang
(QS 2 – Al Baqarah : 1)
16. Jangan melakukan korupsi)
(QS 2 – Al Baqarah : 188)
17. Jangan ingkar atau melanggar janji
(QS 2 – Al Baqarah : 177)
18. Jagalah kepercayaan orang lain kepadamu
(QS 2 – Al Baqarah : 283)
19. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebohongan
(QS 2 – Al Baqarah : 42)
20. Berlakulah adil terhadap semua orang
(QS 4 – An Nisaa’ : 58)
21. Tegakkanlah keadilan dengan tegas
(QS 4 – An Nisaa’ : 135)
22. Harta yang meninggal harus dibagikan kepada anggota keluarga
(QS 4 – An Nisaa’ : 7)
23. Wanita memiliki hak waris
(QS 4 – An Nisaa’ : 7)
24. Jangan memakan harta anak yatim
(QS 4 – An Nisaa’ : 10)
25. Lindungi anak yatim
(QS 2 – Al Baqarah : 220)
26. Jangan memboroskan harta dengan sewenang-wenangnya
(QS 4 – An Nisaa’ : 29)
27. Damaikanlah orang yang berselisih
(QS 49 – Al Hujuraat : 9)
28. Hindari perasangka buruk
(QS 49 – Al Hujuraat : 12)
29. Jangan memfitnah orang
(QS 2 – Al Baqarah : 283)
30. Jangan memfitnah orang
(QS 49 – Al Hujuraat : 12)
31. Gunakan harta untuk kegiatan sosial(QS 57 – Al Hadid : 7)
32. Biasakan memberi makan orang miskin
(QS 107 – Al Maa’uun : 3)
33. Bantulah orang fakir yang berada di jalan Allah
(QS 2 – Al Baqarah : 273)
34. Jangan menghabiskan uang untuk bermegah-megah
(QS 17 – Al Israa’ : 29)
35. Jangan menyebut-nyebut tentang sedekahmu
(QS 2 – Al Baqarah : 264)
36. Hormatilah tamu anda
(QS51AdzDzaariyaat26)
37. Perintahkan kebajikan setelah kita melakukannya sendiri
(QS 2 – Al Baqarah : 44)
38. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi
(QS 2 – Al Baqarah : 60)
39. Jangan menghalangi orang datang ke masjid
(QS 2 – Al Baqarah : 114)
40. Perangilah mereka yang memerangi mu
(QS 2 – Al Baqarah : 190)
41. Jagalah etika perang
(QS 2 – Al Baqarah : 191)
42. Jangan lari dari peperangan
(QS 8 – Al Anfaal : 15)
43. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)
(QS 2 – Al Baqarah : 256)
44. Berimanlah kepada para Nabi
(QS 2 – Al Baqarah : 285)
45. Jangan melakukan hubungan intim di saat haid
(QS 2 – Al Baqarah : 222)
46. Susuilah anak-anakmu selama dua tahun penuh
(QS 2 – Al Baqarah : 233)
47. Jauhilah hubungan intim di luar nikah
(QS 17 – Al Israa’ : 32)
48. Pilihlah pemimpin yg pantas. Pilihlah pemimpin berdasarkan ilmu dan jasanya
(QS 2 – Al Baqarah : 247)
49. Jangan membebani orang di luar kesanggupannya
(QS 2 – Al Baqarah : 286)
50. Jangan mau dipecah belah
(QS 3 – Ali Imran : 103)
51. Renungkanlah keajaiban dan penciptaan alam semesta ini
(QS 3 – Ali Imran 3 :191)
52. Lelaki maupun wanita mendapat balasan yang sama sesuai perbuatannya
(QS 3 – Ali Imran : 195)
53. Jangan menikahi mereka yang sedarah denganmu
(QS 4 – An Nisaa’ : 23)
54. Keluarga harus di-imami oleh seorang lelaki
(QS 4 – An Nisaa’ : 34)
55. Jangan pelit
(QS 4 – An Nisaa’ : 37)
56. Jangan iri hati
(QS 4 – An Nisaa’ : 54)
57. Jangan saling membunuh
(QS 4 – An Nisaa’ : 92)
58. Jangan membela ketidakjujuran atau kebohongan
(QS 4 – An Nisaa’ : 105)
59. Jangan bekerja-sama dalam dosa dan kekerasan
(QS 5 – Al Maa-idah : 2)
60. Bekerja samalah dalam kebenaran
(QS 5 – Al Maa-idah : 2)
61. Mayoritas bukanlah merupakan kriteria kebenaran
(QS 6 – Al An’aam : 116)
62. Berlaku adil
(QS 5 – Al Maa-idah:8)
63. Berikan hukuman untuk setiap kejahatan
(QS 5 – Al Maa-idah : 38)
64. Berjuanglah melawan perbuatan dosa dan melanggar hukum
(QS 5 – Al Maa-idah : 63)
65. Dilarang memakan binatang mati, darah dan daging babi
(QS 5 – Al Maa-idah : 3)
66. Hindari minum racun dan alkohol
(QS 5 – Al Maa-idah : 90)
67. Jangan berjudi
(QS 5 – Al Maa-idah : 90)
68. Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain
(QS 6 – Al An’aam : 108)
69. Jangan mengurangi timbangan untuk menipu
(QS 6 – Al An’aam : 152)
70. Makan dan minumlah secukupnya
(QS 7 – Al A’raaf : 31)
71. Kenakanlah pakaian yang bagus di saat sholat
(QS 7 – Al A’raaf : 31)
72. Lindungi dan bantulah mereka yang meminta perlindungan
(QS 9 – At Taubah:6)
73. Jagalah kemurnian
(QS 9 – At Taubah : 108)
74. Jangan pernah putus asa akan pertolongan Allah
(QS 12 – Yusuf : 87)
75. Allah mengampuni orang yang berbuat dosa kerana kebodohannya
(QS 16 – An Nahl : 119)
76. Berserulah/ajaklah kepada jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana
(QS 16 – An Nahl : 125)
77. Tidak ada seorangpun yang menanggung dosa orang lain
(QS 17 – Al Israa’ : 15)
78. Jangan membunuh anak-anakmu kerana takut akan kemiskinan
(QS 17 – Al Israa’ : 31)
79. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya
(QS 17 – Al Israa’ : 36)
80. Jauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanafaat
(QS23–Al Mu’minuun:3)
81. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah
(QS 24 – An Nuur : 27)
82. Allah menjamin balasan kebaikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Allah
(QS 24 – An Nuur : 55)
83. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati
(QS 25 – Al Furqaan : 63)
84. Jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan
(QS 28–Al Qashash : 77)
85. Jangan menyembah Tuhan selain Allah
(QS 28 – Al Qashash:88)
86. Jangan terlibat dalam homosexual
(QS29–Al ‘Ankabuut : 29)
87. Berbuat baik dan cegahlah perbuatan munkar
(QS 31 – Luqman : 17)
88. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong
(QS 31 – Luqman : 18)
89. Wanita dilarang memamerkan diri
(QS 33 – Al Ahzab : 33)
90. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita
(QS 39 – Az Zumar : 53)
91. Jangan berputus asa akan keampunan dari Allah
(QS 39 – Az Zumar : 53)
92. Balaslah kejahatan dengan kebaikan
(QS 41 – Fushshilat : 34)
93. Selesaikan persoalan dengan bermusyawarah
(QS 42–Asy Syuura : 38)
94. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa
(QS 49 – Al Hujuraat : 13)
95. Tidak ada dikenal biara dalam agama (Islam)
(QS 57 – Al Hadid : 27)
96. Allah akan meninggikan darjat mereka yang berilmu
(QS58–Al Mujaadilah11)
97. Perlakukan kaum bukan Islam dengan baik dan adil
(QS60-Al Mumtahanah:
98. Hindari diri dari sifat kikir
(QS64–AtTaghaabun:16)
99. Mohon keampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
(QS73–AlMuzzammil;20)
100. Jangan menghardik orang yang meminta-minta
(QS 93–Adh Dhuhaa: 10)

Tabligh Akbar SMA MUHAMMADIYAH 1 MALANG

Ahad, 17 Februari 2019 SMAMSA mengadakan kegiatan tabligh akbar, kegiatan ini muncul dari gagasan siswa/i yang berkecimpung dalam kegiatan ekskul SIL (SMAMSA Islamic Learning) yang selanjutnya diwadahi dan direalisasikan oleh keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Malang. Kegiatan ini merupakan pengenalan kepada warga sekitar dari sisi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bahwa, SMA Muhammadiyah 1 Malang sebagai lembaga pendidikan formal berbasis Islam peduli terhadap kegiatan dakwah Islam baik dalam ruang lingkup internal sekolah maupun ruang lingkup eksternal sekolah.

Kegiatan tabligh akbar yang mengusung tema “Hijrah Pemuda” menghadirkan dua ustadz, yaitu Ustadz Marzuki Imron, ST yang dikenal dikalangan anak muda dengan Ustadz Naruto dan Ustadz Dr. Fahmi Salim, Lc, MA (Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah). Selanjutnya kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua PDM Kota Malang Ustadz Ir. Agus Purwadyo, beliau menyatakan bahwa kegiatan ini adalah yang pertama dan bukan terakhir, dengan demikian kegiatan ini harus tetap berjalan sebagai agenda rutinan dalam rangka menggiatkan dakwah Islam.

Dalam kegiatan tabligh akbar ini Ustadz Marzuki Imron menyatakan untuk berhijrah kepada yang lebih baik dibutuhkan perubahan/transformasi, dianalogikan dalam film Ksatria Baja Hitam untuk menghadapi monster maka sang Kotaro Minami harus berubah menjadi ksatria baja hitam agar lebih kuat untuk menghadapi monster. Demikian pula, disaat berhijrah akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar, yaitu salah satunya adalah bisikan iblis. Oleh karena itu, untuk menghadapi bisikan iblis dibutuhkan power/kekuatan yang lebih besar. Sedangkan Ustadz Fahmi Salim menyatakan di kalangan muda-mudi harus dikuatkan aqidahnya, jika konsep aqidahnya salah maka harus diluruskan. Dengan konsep aqidah yang benar dapat menjadi modal dalam berhijrah. Begitu pula Ustadz Fahmi Salim berpesan kepada guru AIK (Al-Islam & Kemuhammadiyahan) agar dapat menjelaskan kepada siswa/i-nya tentang cara beraqidah yang benar.

Melalui acara tabligh akbar diharapkan dapat memberikan semangat pencerahan untuk berhijrah kepada yang lebih baik sesuai dengan syari’at Islam baik bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar.

Tabligh Akbar SMA MUHAMMADIYAH 1 MALANG

Milad SMAMSA 68

Dalam rangka Milad SMAMSA ke-68 dengan tema SMAMSA REBORN, yang In Syaa Allah dilaksanakan pada 12 Januari 2019 , kami mengadakan kegiatan jalan sehat dan PENSI (Pentas Seni).

Untuk jalan sehat dapatkan doorprize menarik, acara ini diikuti oleh alumni SMAMSA, warga dan simpatisan Muhammadiyah serta masyarakat umum. Mari bergabung bersama kami dan raih momen bersama kami. Kupon jalan sehat dapat diambil di (SMAMSA) SMA MUHAMMADIYAH 1 MALANG Jl. BS. Riadi No. 134 Kota Malang.

Dilanjutkan dengan PENSI (Pentas Seni) yang dihadiri oleh peserta dari siswa-siswi SMP/MTs Negeri/Swasta se-Kota Malang.

SMAMSA Menerima Peserta Didik Baru Tapel. 2019/2020

SMAMSA (SMA MUHAMMADIYAH 1 MALANG) menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 pendaftaran inden sudah dapat dilakukan per Desember 2018 dan pendaftaran akan ditutup jika kuota terpenuhi sejumlah 4 kelas. Kami menerima lulusan SMP/MTs, Paket B, dan siswa inklusi melalui proses seleksi. Fasilitas yang tersedia:

 • Di buka 2 jurusan IPA & IPS
 • Program unggulan English Day
 • Ekskul:
  • Seni Bela Diri Tapak Suci
  • Kepanduan HW (Hizbul Wathan)
  • Da’i
  • Tahfidz Qur’an Tematik
  • Multimedia
  • Jurnalistik
  • Musik Etnik
  • Futsal
  • Volly
  • Paskibra
 • Program beasiswa bagi siswa berprestasi
 • Hotspot wifi area

Untuk informasi lebih lanjut dapat mendatangi sekretariat PPDB SMAMSA Jl. Brigjend Slamet Riadi No. 134 Telp. 0341-328445, pendaftaran online: klik www.smamsa.sch.id

SMAMSA Siap Cetak Kader Da’i Muda

 

Anggota ekskul da’i SMA MUHAMMADIYAH 1 MALANG (SMAMSA), deretan sebelah kiri (Rifqi Sepvian (baju biru), Farhan Alif Ujilast, M. Annas Firdaus, M. Rafliyanto, dan Ibnu Syawqy) Sabtu, 15 Desember 2018 bersillaturrahiim dengan PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah) Mojolangu dan Pemuda Muhammadiyah Mojolangu, Alhamdulillah, pada pertemuan tersebut PRM Mojolangu memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada para anggota ekskul da’i SMAMSA untuk mengisi di Masjid Al-Ikhlas Jl. Sudimoro 4 Mojolangu Malang rutin setiap hari Rabu sebagai imam shalat shubuh sekaligus memberikan kuliah shubuh.

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa SMAMSA serius dalam mempersiapkan kader yang bergerak dalam bidang dakwah sebagai bentuk pengamalan QS. Ali Imron 104 dan Hadits Nabi SAW: “Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain”.